Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

riverflowsinyou
11:17
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaVariabele Variabele
riverflowsinyou
11:17
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viaVariabele Variabele
riverflowsinyou
11:17
2639 dfb8
Reposted fromiamstrong iamstrong viatransfuzja- transfuzja-
riverflowsinyou
11:13
riverflowsinyou
11:10
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to Ty pozwoliłeś mi odejść.
— taktaktak.
riverflowsinyou
11:08
ja mam sentymenty, Ty masz wyjebane.
Reposted frommefir mefir viadreams-come-true dreams-come-true

June 02 2015

14:43
7090 66c7 500
Reposted frombuddhablink buddhablink vianoticeable noticeable
riverflowsinyou
14:42
Reposted from1911 1911 viatoolate toolate
riverflowsinyou
14:39
riverflowsinyou
14:32
5889 8934 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
riverflowsinyou
14:24
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
riverflowsinyou
14:12
Uzależnienie nigdy dobrze się nie kończy. W końcu to, co daje nam kopa, przestaje sprawiać przyjemność i zaczyna boleć. Mówią, że nie można rzucić nałogu, dopóki nie sięgnie się dna. Ale skąd wiadomo, że już się tam jest? Bo nie ważne jak boli, jeśli przestaniemy to robić, boli jeszcze bardziej.
— Meredith Grey / przetrwałam
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
riverflowsinyou
14:09
Zagadkowa jest Twoja miłość do życia, pomimo nieodpartej chęci śmierci.
— life
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
riverflowsinyou
14:09
(...) haustami piję miłość, a gdy trzeba, mam więcej łez niż ocean.
— H. Poświatowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

May 20 2015

riverflowsinyou
22:01
nie składam się z przekonań, tylko z wątpliwości
— zdzisław beksiński
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
riverflowsinyou
22:01
Im bardziej mnie coś wzrusza, tym trudniej mi to wyrazić.
— Voltaire
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
riverflowsinyou
22:00
Trzymam się papierosa, żeby się nie zgubić.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
riverflowsinyou
21:57
- Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już
można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko, i, czy ja wiem... może jutro zgaśnie słońce, przecież może; albo nam je przesłoni, na zawsze, jakiś straszny potworny grzyb... Przeciec może.
— Edward Stachura, Opowiadania
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
riverflowsinyou
21:55
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viathiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
riverflowsinyou
21:55
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl