Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

riverflowsinyou
21:23
Girl in london | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
riverflowsinyou
21:16
9711 89e0 500
hot damn
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaweightless weightless
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
riverflowsinyou
21:11
riverflowsinyou
21:08
0784 ddee

June 23 2015

riverflowsinyou
09:51
09:50
0675 cd97 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasoulforme soulforme
riverflowsinyou
09:35

June 05 2015

riverflowsinyou
09:25
6840 dad4
Reposted fromfatique fatique viawrazliwa wrazliwa

June 04 2015

riverflowsinyou
11:40
2059 833f
Reposted fromrol rol viaznikajac znikajac
riverflowsinyou
11:40
riverflowsinyou
11:31
6603 3cd7
Reposted fromiamstrong iamstrong viawrazliwa wrazliwa
riverflowsinyou
11:30
2013 619e
Reposted fromusual usual viadol-blathanna dol-blathanna
11:30
7523 337e 500
Reposted fromtwice twice viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
11:30
7523 337e 500
Reposted fromtwice twice viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
11:26
6568 8fbd 500
Reposted fromkattrina kattrina viaannnairda annnairda
riverflowsinyou
11:25
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Reposted fromlovemyself lovemyself viaHannna Hannna
riverflowsinyou
11:19
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasavanna savanna
riverflowsinyou
11:19
4487 0191 500
"Ości" 1
riverflowsinyou
11:18
Dorośli nie pamiętają, tego jak to jest być dzieckiem. Naprawdę nie pamiętają, wierz mi. Zapomnieli o ile większy wydawał się wtedy świat. Jak trudno było wdrapać się na krzesło. I jak to było zawsze patrzeć do góry. Zapomnieli.
Już tego nie wiedzą. Ty też zapomnisz. Czasem dorośli opowiadają, jak to było pięknie być dzieckiem. Nawet marzą o tym, by znów nim być. Ale o czym marzyli, będąc dziećmi?Jak myślisz? Sądzę, że marzyli o tym, by w końcu dorosnąć.
— Cornelia Funke – Król złodziei
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
riverflowsinyou
11:17
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaVariabele Variabele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...